Kontakt

VEDIM Sp. z o.o.

ul. L. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa (Polska)
Tel.: +48 22 696 99 20
Fax: +48 22 745 23 00
e-mail: warszawa.recepcja@ucb.com

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - KRS 0000129531
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
REGON: 017413447
NIP: 123-09-69-455
KONTO: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 0086 1000 0090 3064 5676

Zyrtec UCB

Jeśli chcą Państwo zgłosić działanie/ zdarzenie niepożądane związane z zastosowaniem leku UCB, prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją dostępną na stronie ucb.pl - Zgłoś działanie niepożądane leku (produktu leczniczego).

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie dotyczące firmy UCB i jej produktów leczniczych prosimy o wypełnienie formularza

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe otrzymanie tą drogą indywidualnej porady medycznej dotyczącej Państwa leczenia. W tym celu należy skontaktować się z właściwym lekarzem lub farmaceutą.

    UCB Pharma przetwarza otrzymane dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na niesprowokowane pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

    Otrzymane dane osobowe są traktowane w sposób poufny. Ma Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane osobowe, jak również do zmiany tych danych lub ich usunięcia. W przypadku takiej konieczności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Poland.DataPrivacy@ucb.com lub korespondencyjne na adres: UCB Pharma Sp. z o.o. ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, Polska (z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych").