Kontakt

VEDIM Sp. z o.o.

ul. Z. Herberta 8
00-380 Warszawa (Polska)
Tel.: +48 22 696 99 20
Fax: +48 22 745 23 00
e-mail: warszawa.recepcja@ucb.com

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - KRS 0000129531
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
REGON: 017413447
NIP: 123-09-69-455
KONTO: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 0086 1000 0090 3064 5676

Zyrtec UCB

Jeśli chcą Państwo zgłosić działanie/ zdarzenie niepożądane związane z zastosowaniem leku UCB, prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją dostępną na stronie ucb.pl - Zgłoś działanie niepożądane leku (produktu leczniczego) lub skontaktować się z nami telefonicznie:

+48 (22) 596 97 79 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-16:30
+48 519 545 306 - pozostałe godziny oraz święta i dni wolne od pracy

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie dotyczące firmy UCB i jej produktów leczniczych prosimy o wypełnienie formularza

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe otrzymanie tą drogą indywidualnej porady medycznej dotyczącej Państwa leczenia. W tym celu należy skontaktować się z właściwym lekarzem lub farmaceutą.