Sprawdź dostępność
Zyrtec UCB w swojej aptece

Kontakt

VEDIM Sp. z o.o.

ul. L. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa (Polska)

tel.: +48 22 696 99 20
fax: +48 22 745 23 00
e-mail: warszawa.recepcja@ucb.com

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - KRS 0000129531
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
REGON: 017413447
NIP: 123-09-69-455
KONTO: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 0086 1000 0090 3064 5676

UCB Cares – Wsparcie dla pacjentów

UCB Cares - Informacja Medyczna to wsparcie zapewniane przez UCB pacjentom, którym przepisano leki UCB oraz pracownikom ochrony zdrowia.

Nasz doświadczony zespół służy pomocą w zakresie przydatnych informacji i materiałów.

Słuchamy

Twoich potrzeb związanych z dodatkowym wsparciem i odnotowujemy wszelkie przypadki działań niepożądanych lub wad jakościowych związanych z lekami UCB.

Udostępniamy

pomocne informacje, które przyczynią się do zapewnienia jak najlepszych indywidualnych doświadczeń związanych z procesem leczenia.

Dbamy

o to, aby pomóc Ci w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące leków UCB.

Skontaktuj się z
UCB Cares – Informacja Medyczna

bezpłatny telefon:

00 800 121 68 25

płatny numer telefony:

+48 22 596 97 97

* Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i z zachowaniem poufności.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem
za pomocą formularza kontaktowego

Skorzystaj z formularza