Menu
Menu
 Odwiedź nas na:
Strona główna Polityka prywatności

Uwagi ogólne

Witamy na stronie www.zyrtec.pl (dalej: „Serwis”). Niniejszy Serwis jest własnością UCB Pharma Sp. z o.o./Vedim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8 (dalej: „UCB„). Poprzez korzystanie z Serwisu użytkownik akceptuje przedstawione poniżej warunki użytkowania serwisu (dalej:”Warunki„). Jeśli nie zgadzają się Państwo na którykolwiek z przedstawionych poniżej warunków, prosimy o niezwłoczne opuszczenie tej strony internetowej. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Warunków.

I. Nota prawna

1.Informacje powiązane ze zdrowiem oraz produktami leczniczymi Informacje i materiały opublikowane w Serwisie (dalej:”Informacje„) zostały przygotowane w celu prezentacji działań podejmowanych przez UCB. Niektóre spośród wspomnianych informacji mogą odnosić się do zdrowia lub chorób ludzi oraz leczenia i zapobiegania schorzeniom. Żadnej z informacji opublikowanych w Serwisie nie należy traktować jako porady lekarskiej lub farmaceutycznej. Zabronione jest wykorzystywanie informacji opublikowanych w Serwisie w celu samodzielnej diagnozy jakiegokolwiek schorzenia lub kondycji fizycznej. Treści umieszczone w Serwisie w żadnej sytuacji nie mogą zastąpić konsultacji medycznej. W każdej sytuacji, przed użyciem produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego produktu leczniczego. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

2.Ograniczenie odpowiedzialności Informacje opublikowane w Serwisie dostępne są jedynie w celu ogólnoinformacyjnym. UCB ze swej strony podejmuje starania, by Informacje były aktualne i rzetelne, lecz tylko w zakresie, w jakim można tego rozsądnie oczekiwać. UCB w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści informacji zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda użytkownika powstanie z winy umyślnej UCB. Użytkownicy Serwisu ponoszą ryzyko zastosowania informacji umieszczonych w Serwisie. UCB, ani żadna spółka należąca do grupy UCB, nie gwarantują aktualności, kompletności lub rzetelności informacji dostępnych w Serwisie. Żadna informacja opublikowana w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.Prawa autorskie i wykorzystanie Informacji Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody UCB, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub we fragmentach.

4.Znaki towarowe i inne prawa Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie nazwy produktów leczniczych opublikowane w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, które należą do UCB lub innych spółek z grupy UCB lub na których wykorzystywanie została udzielona UCB lub innym spółkom z grupy UCB licencja przez ich właściciela. UCB nie udziela użytkownikowi Serwisu jakiejkolwiek licencji, ani nie przekazuje żadnego prawa w odniesieniu do znaków towarowych, patentów, nazw domen, technologii, produktów, procesów i innych praw należących do UCB lub innych podmiotów.

5.Odnośniki do innych stron internetowych Niniejszy Serwis zawiera odnośniki (hiperłącza) prowadzące do stron lub serwisów internetowych innych podmiotów. UCB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych. Obecność w Serwisie odnośników do stron zewnętrznych nie oznacza, że UCB w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy tez popiera możliwości jej wykorzystania. Użytkownik łączy się ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inna stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych w niniejszym Serwisie.

6.Odnośniki do Serwisu Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do Serwisu wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody UCB, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. UCB w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

7.Dostępność Serwisu UCB nie gwarantuje, że Serwis będzie dostępny w każdym czasie oraz, że Serwis lub serwer, na którym jest on umieszczony, są wolne od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Użytkownik ponosi całość kosztów koniecznych usług naprawczych sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz informacji, niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana przez taki wirus lub szkodliwe oprogramowanie.

8.Zmiany Warunków UCB zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym terminie, poprzez zmianę ich treści publikacji umieszczonej w Serwisie. Użytkownik jest związany tymi zmianami przez fakt korzystania z Serwisu.

9.Prawo właściwe Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

II. Polityka prywatności
Korzystając z Serwisu internetowego www.zyrtec.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.

1.Ochrona danych osobowych
Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników serwisu www.zyrtec.pl, jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, oraz dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby korzystające z naszego serwisu internetowego czuły się bezpiecznie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zbieraniu przez UCB danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach, oraz sposobach postępowania z danymi uzyskanymi za pośrednictwem serwisu internetowego www.zyrtec.pl

2. Zbieranie i przetwarzanie danych
Korzystanie z serwisu internetowego www.zyrtec.pl nie wiąże się ze zbieraniem przez UCB danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie poprzez formularz kontaktowy.

3. Pliki cookies
Serwis internetowy www.zyrtec.pl może wykorzystywać pliki typu cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron serwisu.
Pliki Cookies są wykorzystywane do:
a) przystosowania zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
b) tworzenia analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników w ramach narzędzia Google Analitics dostarczanego przez podmiot trzeci tj. Google Inc. W ramach narzędzia Google Analitics dane nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane przez Google Inc. zgodnie z jej polityką prywatności dostępną jej stronach. Pliki cookies dostarczone przez Google Analitics są plikami podmiotu trzeciego. Użytkownik poza możliwościami ustawienia swojej przeglądarki internetowej może skorzystać z programu blokującego dostępnego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatek należy pobrać i zainstalować zgodnie z wytycznymi Google Inc.
c) celów dostosowywania treści marketingowych dla Użytkownika w ramach narzędzia Google AdWords dostarczanego przez podmiot trzeci tj. Google Inc. W ramach narzędzia Google Analitics dane nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane przez Google Inc. zgodnie z jej polityką prywatności dostępną jej stronach.
Wykorzystywane pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych. Jeżeli użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.

4. Określenie celów przetwarzania
Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie „Kontakt”. Podane dane osobowe nie są w żaden sposób zbierane i nie jest tworzona na ich podstawie baza danych osobowych.

5. Dostęp do przetwarzanych danych
Do przetwarzanych danych dostęp posiada wyłącznie firma UCB oraz osoby upoważnione do administrowania serwerem oraz siecią UCB. W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione tylko właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Prawo dostępu do danych
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić odpowiedź na zapytanie. Korzystając z Serwisu internetowego www.zyrtec.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.

Zyrtec UCB
Lek przeciwhistaminowy
o działaniu przeciwalergicznym.